• Wandelen in drie dimensies!

Gekend

Gekend 1250 938 Ziel gaat te voet

Wij zijn niet tegen leegheid en verlatenheid bestand. We hebben zingeving nodig. Dat zoeken we in elkaar. En in Hem die we namen geven als God, of Eeuwige, Schepper of Trooster. Daarom schiep Hij iemand die tegenover ons staat en tegelijk naast ons. Dat geeft mij hoop dat wij niet alleen zijn. Dat wij ons daadwerkelijk gekend kunnen weten door een ander.

(uit: Toespraak van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Singelkerk in Amsterdam, gehouden op 1 december 2019 in het kader van de Preek van de Leek)

Back to top
  • Pilgrim
  • Enya
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.mp3
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.ogg