• Wandelen in drie dimensies!

Brood voor onderweg

Hem ontmoeten?! 2200 1650 Ziel gaat te voet

Hem ontmoeten?!

En terwijl wij ons druk maken om Jezus een plaats te geven in ons bestaan of onze kerststallen, of dat niet meer doen en zeggen dat we Hem soms niet meer zo zien zitten, zit Hij zelf neer op onze drempel en vraagt ons als een mens op de vlucht om asiel, om bad en bed, om werk en brood, om mensenrecht. Hij is iedere man en vrouw die geen huis, geen eten en drinken heeft, die ziek is en eenzaam. En Hij fluistert ons in: al wat je hen doet, heb je ook mij gedaan. Al wat je hen onthoudt, heb je ook mij onthouden. Hij komt ons tegen van…

read more
Mensen gevraagd 1250 938 Ziel gaat te voet

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd om de vrede te leren waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan. Mensen gevraagd die de wegen markeren waarop alles wat leven geeft verder kan gaan. Mensen gevraagd om hun nek uit te steken voor een andere tijd en een nieuwe moraal. Mensen om ijzer met handen te breken ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. Mensen gevraagd om hun stem te verheffen verontrust door een wapen dat niemand ontziet. Mensen die helder de waarheid beseffen dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet. Mensen gevraagd die in naam van de vrede voor behoud van de aarde en al wat daar leeft wapens het liefst tot een…

read more
Wees welkom en gezegend! 1241 931 Ziel gaat te voet

Wees welkom en gezegend!

Niet dat je weg puur over rozen gaat, dat je nooit tranen van spijt voelt dat je dagen zonder pijn en smart zijn, nee, dat alles wens ik je niet toe.   Maar wel is mijn wens dat je mag groeien in wie je bent, met de gaven die God je gegeven heeft. Dat ze het hart van je geliefden met blijheid mogen vervullen. ik wens je in vreugde en smart Gods nabijheid blijft zoeken, dat Hij je mag zegenen overvloedig en rijk.

read more
Groeien dankzij troebel water 1920 2560 Ziel gaat te voet

Groeien dankzij troebel water

In troebel water groeit zij, onweerstaanbaar aangetrokken door dat licht dat zij niet kent, maar wel voorvoelt en dat aan haar trekt, haar aantrekt, haar omhoog heft, en haar uitnodigt op te klimmen en dat zij plotseling ontmoet, wanneer zij door het wateroppervlak breekt. Dan bloeit zij op in schoonheid en niets kan haar beletten om te geuren. (Auteur onbekend)

read more
De weg naar binnen 1250 938 Ziel gaat te voet

De weg naar binnen

gaandeweg de weg gegaan de weg gegaan om stil te staan om stil te worden stil van binnen gaandeweg de weg naar binnen (Leo Jacobs)

read more
Vrede is een vogel 419 559 Ziel gaat te voet

Vrede is een vogel

Vrede is een vogel op mijn hand die zonder angst mijn graantjes pikt.   Vrede is een leeuw die mij als hij wordt aangehaald de handen likt.   Vrede is een vreemde die mij ongevraagd een groet toeknikt. (Ferrie Kompier FIC)

read more
Ontmoeten 1712 963 Ziel gaat te voet

Ontmoeten

Het is nodig dat een ander je ontmoet, wil je jezelf worden. De dag dat je de genade van de echte genegenheid ontvangt, zul je veranderd zijn, omgevormd tot in het diepste van jezelf. (Jean Lafrance)

read more
Met vrienden onderweg 2560 1440 Ziel gaat te voet

Met vrienden onderweg

De loop van ons leven wordt bepaald door vriendschappen, die ons door struikgewas leiden, langs platgebrande bossen voeren, ons heuvels doen beklimmen en ons door dalen laten klauteren. Een vermoeiende reis, maar het gezelschap is goed. (Stuart en Linda MacFarlane)

read more
Spiritualiteit als glas-in-loodraam 2560 1920 Ziel gaat te voet

Spiritualiteit als glas-in-loodraam

Wat mij betreft vormt de goddelijke presentie – of het nu gaat om de lengte, de breedte, de hoogte of de diepte – de kern van de spiritualiteit. Zij is een ervaringsmogelijkheid die het mijns inziens verdient opengehouden te worden. Wanneer spiritualiteit een glas-in-loodraam is, waardoor het licht zich breekt in kleuren, dan is de Godservaring daarbinnen een kristal waar de speling van het licht schittert. (Kees Waaijman)

read more
Zeg me dat wandelen fantastisch is 1201 801 Ziel gaat te voet

Zeg me dat wandelen fantastisch is

Zeg me dat wandelen fantastisch is. Zeg het niet alleen, overtuig me ervan. Je weet, ik ben niet altijd al te moeilijk te overtuigen. (de laatste regels van het gebed “Opdracht” van Robert Francis)

read more
Lopen als ontdekkingstocht 1920 2560 Ziel gaat te voet

Lopen als ontdekkingstocht

Als je loopt ontdek je je eigen verlangens, de kern van je behoeften, van je begeerten, je wensen. Je kunt dit met een heel oud woord zeggen: dan wordt je ziel niet meer gehinderd. Gaandeweg ontdek je je eigen oorspronkelijke verlangen, misschien wel je ziel, anders gezegd: de plek in jou waar je grote ervaringen opdoet. Je kunt namelijk een heleboel bomen zien, maar het kan je ook overkomen dat je ineens een boom ziet. Er zijn tal van mensen, tal van kinderen maar het kan je plotseling overkomen dat je een mens ziet, dat je ontdekt, dit is een kiing. (Vrij naar Herman Andriessen)

read more
Terugkijken met een glimlach 1241 931 Ziel gaat te voet

Terugkijken met een glimlach

Zoeken naar wat is geweest en nooit meer zal zijn is terugkijken met een glimlach soms ook met wat pijn herinnering van verleden met de blik naar het heden.

read more

Durf je de eerste stap te zetten of heb je nog vragen?

Back to top
  • Pilgrim
  • Enya
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.mp3
  • https://zielgaattevoet.nl/wp-content/uploads/2023/06/PILGRIM.ogg